הוראות התקנה

[one_fourth] [widgets_on_pages id="Support"] [/one_fourth][three_fourth last]

הוראות התקנה

[one_third]משפחת VTouch

 • Classic, Pro
 • Classic, Pro
 • Classic, Pro
 • Classic, Pro
 • Classic, Pro
 • Classic
 • Pro
 • Pro
 • כללי
 • כללי
 • Plus
 • Plus
 • Plus
[/one_third][one_third]הוראות התקנה והפעלה – PDF

 • הוראות התקנה והפעלה למתגי תאורה
 • הוראות התקנה והפעלה למתג עמעם
 • הוראות התקנה והפעלה למתגי תריסים
 • הוראות התקנה והפעלה למתג דוד חשמל
 • הוראות לתכנות מתגי מגע Classic ו-Pro
 • הוראות התקנה והפעלה למתג פעמון דלת
 • הוראות התקנה למתג מגע – Satellite
 • הוראות התקנה והפעלה למערכת בית חכם אלחוטית
 • הוראות התקנה למתאם לקיר גבס (Flush Mount)
 • מרחק מומלץ למתגים המותקנים בצמידות
 • הוראות התקנה והפעלה למתגי מגע VTouch Plus
 • הוראות התקנה והפעלה למערכת VTouch Plus
 • הוראות לתכנות מתגי מגע Plus
[/one_third][one_third last]מוצרים כלולים בהוראות ההתקנה

 • "VT-ME3-T1-10A, VT-ME3-T2-10A, VT-ME3-T3-10A, VT-ME4-T4-10A, VT-MW3-T3-10A, VT-MW3-T2-10A, VT-MW3-T3-10A, VT-MW4-T4-10A"
 • "VT-ME3-DM1-400W, VT-ME3-DM1-400W-M2, VT-MW3-DM1-400W, VT-MW3-DM1-400W-M2"
 • "VT-ME3-UD1-6A, VT-ME3-UD2-6A, VT-ME3-UD3-6A, VT-ME4-UD4-6A, VT-MW3-UD1-6A, VT-MW3-UD2-6A, VT-MW3-UD3-6A, VT-MW4-UD4-6A"
 • "VT-ME3-DP1-16A, VT-ME3-DPS-16A, VT-MW3-DP1-16A, VT-MW3-DPS-16A"
 • כל מתגי המגע PRO ו- CLASSIC
 • VT-ME3-DB1-3A, VT-ME3-HW1-3A
 • "VT-MW3-ST3-01, VT-MW3-ST6-02, VT-MW4-ST4-01, VT-MW4-ST8-02"
 • VBOX-Pro Controller
 • _
 • כל מתגי המגע
 • _
 • VBOX-Plus Controller
 • כל מתגי המגע VTouch Plus
[/one_third] [clear] [/three_fourth]

לקריאה נוספת אודות בית חכם